Fra oplysningstiden i Danmark

Høringssvar & Henvendelser

Her er den samlede liste over høringssvar og andre henvendelser indleveret af Danmarks Vilde Natur. Høringssvarene og henvendelserne er anført i kronologisk orden (de nyeste først)

Høringssvar

01-03-2024 DVN Høringssvar for forvaltningsplanerne for Annebjerg Ulkerup og Grønnegade Skove

01-03-2024 DVN Høringssvar for forvaltningsplanerne for Hannenov Skov

01-03-2024 DVN Høringssvar for forvaltningsplanerne for Røsnæs

01-03-2024 DVN Høringssvar for forvaltningsplanerne for Tuse Næs

01-03-2024 DVN Høringssvar vedr Urørt Skov i Sydjylland

01-03-2024 DVN Høringssvar vedr Urørt Skov på Djursland og andre lokationer

01-03-2024 DVN Høringssvar for forvaltningsplanerne for arealer på Fyn og Langeland

01-03-2024 DVN Høringssvar vedr. Urørt Skov Tisvilde Hegn

30-01-2024 DVN Høringssvar vedr. Havplan 2

06-01-2024 DVN Høringssvar vedr. bekendtgørelse om Tilskud til Biodiversitetsskov

Breve og henvendelser til Ministre

02-02-2024 Brev til Landbrugsministeren om dyrevelfærd i Landbruget 

02-02-2024 Brev til Miljøminsteren om Ulve

13-04-2023 Brev til Miljøministeren om Kastrerede dyr i fremtidens Naturnationalparker

Breve og henvendelser til EU

28-11-2023 Open letter against Swiss Wolf Culling

Pressemeddelelser

04-10-2022 17 organisationer kræver en naturlov efter valget 

Andre henvendelser

19-02-2022 Er det DCU’s holdning at behovet for at cykle skal trumfe hensynet til intakte økosystemer?