MELD JER IND NU!

Mens Biodiversitetsrådet er truet på sin eksistens og drømmen om Naturnationalparkerne synes forduftet, arbejder vi ufortrødent for at sikre mere vild og rig natur rundt om til lands og til havs. Meld jer ind… det koster kun 100 kr om året (og ingenting hvis du er barn). Det er nu vi skal sikre en uforfærdet stemme i de fremtidige lokalråd, så Danmark ikke dækkes af plantager og ligegyldige blomsterstriber. Vær med og gør din indflydelse gældende

Stig Markager

DET DØDE HAV – OG HVORDAN VI GØR DET LEVENDE IGEN!

Danmarks Vilde Natur inviterer til foredrag/webinar den tirsdag d. 5. december kl. 20.00, og DU kan se med! Stiig Markager vil fortælle om årsagerne til havets katastrofale tilstand, samt hvad vi kan gøre for at få et levende hav igen – det handler naturligvis om mere vild natur, både til lands og til vands! Efter foredraget, som varer en lille time, svarer Stiig på spørgsmål fra DVNs medlemmer.

 

Kvæg på Røsnæs

Om Foreningen og dens formål

Foreningens formål er at understøtte etablering af store sammenhængende områder med vild natur af international kvalitet, og arbejde for deres udvikling og fremtidige beskyttelse.

Meld dig ind her

Tilmelding via denne formular

tannisbugt Naturpleje © Foto: Britt Mejer Christensen

Nyhedsbrev fra Februar 2024

Vi hilser foråret velkommen med et spritnyt, men langt, nyhedsbrev med nyt om NNP, spændende natur-ture med DVN, resultatet af repræsentantskabsmødet, vedtagelsen af EUs naturgenopretningsforordning, Naturmødet til maj og det løse.

DVN har en række rigtig gode ture ud i naturen på paletten, og vi håber at du vil tage dig selv og familie og venner med, og møde nogle af lokalafdelingernes ildsjæle i noget af den bedste natur vi har! Måske du også kigger forbi vores stand på Naturmødet til maj?  Og så er der endelig nyt om Naturnationalparkerne. Læs mere her…

oekokrati web forsidejpeg

Læs interview med forfatteren til Økokratiet

Bogen argumenterer for et opgør med vores menneskecentrerede tro på, at vi har ret til at herske over alle livsformer og ekspandere. I stedet skal vi opbygge en samfundsmodel med halvdelen af Jordens areal afsat til vild natur og med større lighed mellem ikke bare mennesker, men også mellem mennesker og planetens øvrige arter. Det er den vision om en bæredygtig fremtid, som religionshistoriker og samfundsdebattør Jens-André P. Herbener præsenterer i sin nyeste bog, Økokrati: Sådan skaber vi en bæredygtig verden. Søs Dalgaard Jensen fra Foreningen Danmarks Vilde Natur har interviewet forfatteren for at høre om tankerne bag bogen.

Kastrerede dyr i Naturnationalparkerne?

Hvis Naturstyrelsen skal følge plejeplanerne for de fremtidige Naturnationalparker, skal der forventeligt udsættes mindst 500 vallakker og hopper samt 1000 stude. Endnu flere hvis græsningstrykket skal være som på Molslab. Hvor skal dyrene komme fra, nu og i fremtiden? Kan vi tillade os at kastrere dyr fra små bestande, vi får endnu mere brug for i fremtiden? Er heste og okser ikke biodiversitet, ligesom kronhjort og bison? De spørgsmål har vi rettet til Miljøministeren i et åbent brev, som vi også har sendt til samtlige medlemmer af Miljø- og Fødevareudvalget og Naturstyrelsen:
Læs brevet her og tag del i debatten

Gribskov. © Wilhelm Fabricius Lorenzen

Nåletræer ikke afgørende for biodiversiteten

Dele af Gribskovs nåletræer rydes for tiden som led i udlægningen til urørt skov. Det har givet anledning til debat. I den forbindelse har “Fri Natur” udsendt en liste over 39  rødlistede arter, som forfatterne hævder er knyttet til nåletræer og derfor kan lide skade. Da listen blev offentliggjort, vakte den stor undren blandt biologer og andre fagfolk. En del af arterne har helt åbenlyst ikke nogen tilknytning til nåletræsplantager. For at belyse de rette forhold, har “Viden om Vild Natur” udarbejdet et  notat, der kan læses her…

biodiversitetslov

Giv Naturen Lov!

Vi ønsker en naturens lov – en biodiversitetslov – som skal standse tabet af arter og naturområder, give den vilde natur mere plads og sikre dens beskyttelse. Og at et uafhængigt biodiversitetsråd skal sikres i loven. Rådets opgaver skal være at formulere mål for naturen og løbende vurdere regeringens indsats og målopfyldelse.

Mød op på Naturmødet i Hirtshals i maj – og hjælp med at sætte en biodiversitetslov på dagsordenen