MELD JER IND NU!

Mens Biodiversitetsrådet er truet på sin eksistens og drømmen om Naturnationalparkerne synes forduftet, arbejder vi ufortrødent for at sikre mere vild og rig natur rundt om til lands og til havs. Meld jer ind… det koster kun 100 kr om året (og ingenting hvis du er barn). Det er nu vi skal sikre en uforfærdet stemme i de fremtidige lokalråd, så Danmark ikke dækkes af plantager og ligegyldige blomsterstriber. Vær med og gør din indflydelse gældende her

Collage markfirben

Tisvildelejes musikfestival i Natura 2000 område

Danmarks Vilde Natur påklager miljøvurdering af Gribskov kommunes lokalplansforslag ”Parkeringsplads ved stranden”, der skal lovliggøre Tisvildelejes musikfestival i Natura 2000 område.

Tisvildelejes musikfestival, Musik i Lejet, er placeret klods op af Tisvilde Hegn, der er en del af et Natura 2000-område. Festivalen varer i fem dage og besøges af 10.000 gæster, 3000 frivillige og et utal af gratister, der fester, larmer, sover og urinerer rundt om i klitterne og hegnet. For at forsyne festivalen kører der i fast rutefart gennem skoven lastbiler før, under og efter. Det bliver til mere end 400 lastbilture. I februar måtte kommunen erkende at festivalen havde været afviklet ulovligt gennem fjorten år. Nu blev gode råd dyre, for hvordan skaber man i ekspresfart det lovgrundlag, der skal til for at festivalen i 2024 kan løbe af stablen som planlagt? Historien herom er kompliceret og har involveret rådgivning fra Horten Advokatpartnerselskab, to tilsyneladende kasserede miljøvurderinger samt adskillige forsøg på at se bort fra, at det lille og stærkt fredede markfirben har hjemme netop der (observeret i 2021)…læs historien om DVN’s påklage her

Kvæg på Røsnæs

Om Foreningen og dens formål

Foreningens formål er at understøtte etablering af store sammenhængende områder med vild natur af international kvalitet, og arbejde for deres udvikling og fremtidige beskyttelse.

Meld dig ind her

Tilmelding via denne formular

Elge i Gribskov

Nyhedsbrev: Tænk bare – elgene blev reddet på målstregen!

Her til aften, onsdag d. 19. juni, har bestyrelsen i NNP Gribskov stemt for elge! Det er utroligt gode nyheder for naturen i Gribskov, men også for hele ideen om stor og vild natur. Danmarks Vilde Natur hilser elgen hjerteligt velkommen, og begynder allerede nu at drømme om flere arter, større områder og vild, vildere, vildest! Det kan du læse om i det seneste nyhedsbrev fyldt med beretninger om de nye NNP bestyrelser, naturmødet, Tisvilde Musikfestival og turforslag ud i det grønne sommerland…

oekokrati web forsidejpeg

Læs interview med forfatteren til Økokratiet

Bogen argumenterer for et opgør med vores menneskecentrerede tro på, at vi har ret til at herske over alle livsformer og ekspandere. I stedet skal vi opbygge en samfundsmodel med halvdelen af Jordens areal afsat til vild natur og med større lighed mellem ikke bare mennesker, men også mellem mennesker og planetens øvrige arter. Det er den vision om en bæredygtig fremtid, som religionshistoriker og samfundsdebattør Jens-André P. Herbener præsenterer i sin nyeste bog, Økokrati: Sådan skaber vi en bæredygtig verden. Søs Dalgaard Jensen fra Foreningen Danmarks Vilde Natur har interviewet forfatteren for at høre om tankerne bag bogen.

Kastrerede dyr i Naturnationalparkerne?

Hvis Naturstyrelsen skal følge plejeplanerne for de fremtidige Naturnationalparker, skal der forventeligt udsættes mindst 500 vallakker og hopper samt 1000 stude. Endnu flere hvis græsningstrykket skal være som på Molslab. Hvor skal dyrene komme fra, nu og i fremtiden? Kan vi tillade os at kastrere dyr fra små bestande, vi får endnu mere brug for i fremtiden? Er heste og okser ikke biodiversitet, ligesom kronhjort og bison? De spørgsmål har vi rettet til Miljøministeren i et åbent brev, som vi også har sendt til samtlige medlemmer af Miljø- og Fødevareudvalget og Naturstyrelsen:
Læs brevet her og tag del i debatten

Gribskov. © Wilhelm Fabricius Lorenzen

Nåletræer ikke afgørende for biodiversiteten

Dele af Gribskovs nåletræer rydes for tiden som led i udlægningen til urørt skov. Det har givet anledning til debat. I den forbindelse har “Fri Natur” udsendt en liste over 39  rødlistede arter, som forfatterne hævder er knyttet til nåletræer og derfor kan lide skade. Da listen blev offentliggjort, vakte den stor undren blandt biologer og andre fagfolk. En del af arterne har helt åbenlyst ikke nogen tilknytning til nåletræsplantager. For at belyse de rette forhold, har “Viden om Vild Natur” udarbejdet et  notat, der kan læses her…

biodiversitetslov

Giv Naturen Lov!

Vi ønsker en naturens lov – en biodiversitetslov – som skal standse tabet af arter og naturområder, give den vilde natur mere plads og sikre dens beskyttelse. Og at et uafhængigt biodiversitetsråd skal sikres i loven. Rådets opgaver skal være at formulere mål for naturen og løbende vurdere regeringens indsats og målopfyldelse.

Mød op på Naturmødet i Hirtshals i maj – og hjælp med at sætte en biodiversitetslov på dagsordenen