Danmarks Vilde Naturs idégrundlag forklaret

– bliv klogere på hvad Vild Natur er og hvordan vi ønsker at fremme den på globalt såvel som nationalt plan

Foreningen Danmarks Vilde Natur har udformet følgende nota, der har til hensigt at

– forklare en række centrale begreber i den standende naturdebat

– angive rammerne for vores holdninger til en række af tidens store natur spørgsmål

Notatet forklarer begreber anvendt i foreningen Danmarks Vilde Natur´s idégrundlag. Tanken er, at notatet skal lette begrebsforståelsen og give os en fælles referenceramme. Det er et letlæseligt dokument for ikke-fagfolk og der er anført let tilgængelige referencer under hver sektion. De en-kelte sektioner kan læses selvstændigt som opslag og der er derfor tekstgentagelser flere stede .

Hvis du vil vide mere, anbefaler vi at gå på opdagelse i vores “søstersite” – Viden om Vild Natur