Persondatapolitik for Foreningen Danmarks Vilde Natur

Den 25. maj 2018 trådte den nye EU-lov om persondata i kraft, efter hvilken vi behandler personoplysninger. Det kaldes også GDPR (“General Data Protection Regulation”) og benævnes i daglig tale for persondataforordningen.

At være medlem af en forening er en privat sag og foreningen værner stærkt om personoplysninger. Herunder beskrives hvilke oplysninger foreningen indsamler og hvordan foreningen opbevarer og benytter oplysningerne om medlemmer og andre, som foreningen i forskellige sammenhænge korresponderer og deler oplysninger med. Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendig for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af foreningen og den daglige drift.

Registrering og anvendelse af persondata: 

Foreningen registrerer kun almindelige personoplysninger, medlemmers navn, adresse, telefon og e-mailadresse. Vi indsamler, opbevarer, bearbejder og videresender disse oplysninger i forskellige sammenhænge: 

 • Anvendelse i forbindelse med lejlighedsvis kontakt, herunder fremsendelse af aktuel og relevant medlemsinformation og nyhedsbreve fra hovedforening og din lokalforening samt opkrævning af kontingent o.l. 
 • Indsamling, bearbejdning og videresending af personoplysninger for at hovedbestyrelse og lokalafdelinger kan samarbejde. Herudover nødvendig udveksling af personoplysninger som eksempelvis email-korrespondance, telefonnotater og anden post. 
 • Videresendelse af information til en myndighed, der eksempelvis kræver medlemsmæssig dokumentation for at påklage afgørelser, deltage i myndighedssamarbejder og lignende. Myndigheder skal ifølge deres persondatapolitik altid anonymisere de afgivne personoplysningerne jf. Offentlighedslovens § 12. 
 • I tilfælde, hvor du som individuel foreningsrepræsentant skal afgive kontaktdetaljer, skal du selv godkende myndighedens brug af disse jf. myndighedens GPDR-pligt. 
 • Ønskes dine kontaktdetaljer brugt i anden sammenhæng, vil det altid være med din forudgående godkendelse. 
 • Registrering af midlertidige oplysninger for eksterne legitime samarbejdspartnere i forbindelse med fx deltagelse i og samarbejde om arrangementer, kampagner og andet arbejde til fremme af foreningens formål. 
 • Registrering af myndighedssamarbejder, herunder opbevaring og videresendelse af myndighedsafgørelser, information mm. fra myndighedens sagsbehandlere. 

Kontakt vedr. personoplysninger: 

Foreningen er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Henvendelse til foreningens dataansvarlige sker på e-mail: info@danmarksvildenatur.dk 2 

Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig, eksempelvis 

 • Retten til at modtage oplysning om en behandling af dine personoplysninger. 
 • Retten til at få indsigt i sine personoplysninger. 
 • Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget. 
 • Retten til at få sine personoplysninger slettet. Sletning medfører udmeldelse af foreningen 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

Sletning: Dine personoplysninger slettes straks efter at dit medlemskab er ophørt. 

Offentliggørelse: Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på foreningens hjemmeside. 

Rettigheder og klage: Du har efter persondataloven en række rettigheder og klagemulighed. Læs mere i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk. 

Version: Denne politik har versionsnummer 3 og er gældende fra 1. august 2022

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Foreningen Danmarks Vilde Natur

Foreningen Danmarks Vilde Natur – info@danmarksvildenatur.dk
CVR 42914142