biodiversitetslov

Giv Naturen Lov!

 Vi ønsker en naturens lov – en biodiversitetslov – som skal standse tabet af arter og naturområder, give den vilde natur mere plads og sikre dens beskyttelse.

I 2030 skal 30 % af arealet på land og 30 % af arealet på havet være beskyttet natur, heraf en tredjedel strengt beskyttet.

I 2050 skal biodiversiteten og naturen i Danmark være i god trivsel og gunstig tilstand.

Et uafhængigt biodiversitetsråd skal sikres i loven. Rådets opgaver skal være at formulere mål for naturen og løbende vurdere regeringens indsats og målopfyldelse.

Skriv under her og støt op om kampagnen her

Læs mere i vores nyhedsbrev for September